Czas za czas – etap I

Fundacja Rozwiń Skrzydła realizuje projekt pn. „Czas za czas” – etap I, którego celem jest podniesienie kompetencji wychowawczych u 12 studentów pedagogiki, psychologii oraz kierunków nauczycielskich do 31.03.2019 roku.

Działania obejmują:

30 godzin bezpłatnego szkolenia w ramach programu „Szkoła dla Wychowawców”, potwierdzonego certyfikatem (część teoretyczna). Szkolenie obejmuje 10 spotkań x 3 godziny w piątki, w godz. 8.30-11.30. Szkolenie prowadzą: Anna Malec i Barbara Kowalczyk. Start: 9 listopada 2018.

30 godzin bezpłatnych praktyk w charakterze animatorów/wychowawców w działaniach Fundacji Rozwiń Skrzydła (część praktyczna).

Liczba miejsc: 12

Etapy rekrutacji:
Do 23 października: prześlij e-maila na adres u.szafranek@rozwinskrzydla.org (imię i nazwisko, nr telefonu, rok i kierunek studiów, doświadczenie w pracy z dziećmi) i czekaj na telefon 24 października w godz. 9.00-12.00
25 lub 30 października: wybrane osoby zaprosimy na krótką rozmowę
31 października do godz. 16stej: zadzwonimy i poinformujemy o wynikach rekrutacji
9 listopada: rozpoczynamy szkolenie 🙂

Kontakt:
Fundacja Rozwiń Skrzydła
al. Piłsudskiego 16
20-011 Lublin
e-mail: u.szafranek@rozwinskrzydla.org
tel. 81 448 00 57