Czas za czas – etap I

Fundacja Rozwiń Skrzydła realizuje projekt pn. „Czas za czas” – etap I, którego celem jest podniesienie kompetencji wychowawczych u 12 studentów pedagogiki, psychologii oraz kierunków nauczycielskich.

Działania obejmują:

30 godzin bezpłatnego szkolenia w ramach programu „Szkoła dla Wychowawców”, potwierdzonego certyfikatem (część teoretyczna). Szkolenie obejmuje 10 spotkań x 3 godziny w piątki*, w godz. 9.00-12.00. Start: 5 kwietnia 2019.

30 godzin bezpłatnych praktyk w charakterze animatorów/wychowawców w działaniach Fundacji Rozwiń Skrzydła (część praktyczna).

*Wyjątek stanowi dzień 26 kwietnia, kiedy to spotkanie obędzie się w godzinach 9.00-16.00 (w środku godzinna przerwa obiadowa).

Liczba miejsc: 12

Etapy rekrutacji:
Do 31 marca: prześlij e-maila na adres vita@rozwinskrzydla.org (w tytule wpisz „Czas za czas – WIOSNA 2019", a w treści podaj imię i nazwisko, nr telefonu, rok i kierunek studiów, doświadczenie w pracy z dziećmi, motywację do udziału w szkoleniu) i czekaj na telefon 1 kwietnia w godz. 15.00-19.00.
2 kwietnia lub 3 kwietnia: wybrane osoby zaprosimy na krótką rozmowę.
3 kwietnia do godz. 16stej: zadzwonimy i poinformujemy o wynikach rekrutacji.
5 kwietnia: rozpoczynamy szkolenie 🙂

Kontakt:
Fundacja Rozwiń Skrzydła
al. Piłsudskiego 16
20-011 Lublin
e-mail: vita@rozwinskrzydla.org
tel. 81 448 00 57