Czas za czas – etap I

Fundacja Rozwiń Skrzydła realizuje projekt pn. Czas za Czas Edycja Jesień 2019, skierowany do: studentów pedagogiki, psychologii, kierunków ze specjalizacją nauczycielską, absolwentów tychże kierunków oraz osób na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą niezależnie od wykształcenia w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych.

Działania obejmują:

30 godzin bezpłatnego szkolenia w ramach programu „Szkoła dla Wychowawców” (część teoretyczna). Szkolenie obejmuje 10 spotkań x 3 godziny w poniedziałki, w godz. 9.30-12.30 . Start: 21 października 2019, kolejne spotkania: 22 (wyjątkowo we wtorek) i 28 października, 4, 12, 18 i 25 listopada, 2, 9 i 16 grudnia.

30 godzin bezpłatnych praktyk w ramach działalności statutowej Fundacji Rozwiń Skrzydła – 20 godzin praktyk pedagogicznych, 10 godzin praktyk organizacyjnych (część praktyczna).

Liczba miejsc: maksymalnie 15 osób

Wszystkie osoby, które ukończą część teoretyczną i praktyczną otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie.

Zakres tematyczny:

Stawianie i respektowanie granic, radzenie sobie z uczuciami (własnymi i dziecka), zachęcanie dziecka do współpracy, kary i konsekwencje, rozwiązywanie problemów i konfliktów, zachęcanie do samodzielności, sposoby rozpoznawania i uwalniania dziecka z ról, pochwała i zachęta.

Etapy rekrutacji:
1) Do 14 października: prześlij e-maila na adres: vita@rozwinskrzydla.org (w tytule wpisz „Czas za Czas Edycja Jesień 2019", zaś w treści: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, rok i kierunek studiów i/lub miejsce pracy, doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą, motywacja do udziału w projekcie)
2) Czekaj na telefon 15 października w godz. 9:00-15:00. Wówczas to zaprosimy wybrane osoby na krótkie rozmowy kwalifikacyjne.
3) 16 października: odbędą się rozmowy.
4) 17 października: zadzwonimy i poinformujemy o wynikach rekrutacji.
5) 21 października: rozpoczynamy szkolenie 🙂

Przed zgłoszeniem zapoznaj się z REGULAMINEM projektu.

Kontakt:
Fundacja Rozwiń Skrzydła
al. Piłsudskiego 16
20-011 Lublin
e-mail: vita@rozwinskrzydla.org
tel. 81 448 00 57

Przeczytaj, co po szkoleniu napisali jego Uczestnicy: