Spotkania wspierające stanowią pracę osoby wspierającej (tutora) z uczestnikiem nad realizacją celu określonego na pierwszym spotkaniu. Mają na celu wzmocnienie kompetencji osobistych i rodzicielskich oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych w rodzinie. Mogą być prowadzone dla jednego lub dwojga rodziców/opiekunów. Objęte są zasadą dyskrecji.

Zapraszamy rodziców zamieszkujących Lublin, którzy chcą:

  • wesprzeć swoje dziecko w procesie dorastania
  • zrozumieć potrzeby i problemy dziecka
  • poradzić sobie z kryzysem dorastania – potrzebami, zmianami, zachowaniami, emocjami
  • zapobiec, lub konstruktywnie radzić sobie z zachowaniami destrukcyjnymi dziecka (zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, myśli samobójcze, okaleczenia, lęki społeczne, izolacja w grupie, podejmowanie wczesnej aktywności seksualnej i inne)
  • poznać odpowiedzi na swoje dylematy i pytania
  • porozmawiać z kimś spoza rodziny i przyjaciół o swoich myślach, uczuciach
  • poradzić sobie z sytuacjami kryzysowymi w rodzinie (konflikty, rozwód, śmierć, inne trudności)