Szkoła dla Rodziców to cykl dziesięciu trzygodzinnych, odbywających się raz w tygodniu spotkań. Mają one charakter psychoedukacyjny, wspierający proces wychowawczy. Działanie skierowane jest do mieszkańców Lublina.

Głównym założeniem programu jest budowanie relacji rodzic – dziecko opartej na zasadzie „wychowywać to kochać i wymagać". Szkoła dla Rodziców prowadzona jest metodą warsztatową, według ogólnopolskiego programu wspierającego umiejętności wychowawcze opracowanego przez Joannę Sakowską, a rekomendowanego przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

Celem warsztatu jest rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych, jak:

  • nawiązywanie efektywnej współpracy  z dzieckiem
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania przemocy
  • uwalnianie siebie i dzieci od ograniczającego funkcjonowania w rolach
  • mądre wspieranie procesu usamodzielnienia dziecka
  • pomoc w kreowaniu pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrost zaufania do siebie jako wartościowego człowieka
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenie sobie z tzw. trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka
  • umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania
  • wyrażanie wychowawczych oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były przez dziecko respektowane

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma 3 książki o tematyce wychowawczej.

W trakcie spotkań zapewniamy bezpłatną opiekę nad dzieci.

Koszt udziału to 200 zł za osobę.

Czas trwania: 13 października – 15 grudnia 2017 (piątki, 17:30-20:30)