Szkoła dla Nauczycieli i Wychowawców

Dla kogo?

Dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz studentów ostatniego roku pedagogiki i psychologii, którzy chcą świadomie budować relacje z dzieckiem w oparciu o zasadę „kochać i wymagać”.

Zakres tematyczny:

stawianie i respektowanie granic, radzenie sobie z uczuciami (własnymi i dziecka), zachęcanie dziecka do współpracy, kary i konsekwencje, rozwiązywanie problemów i konfliktów, zachęcanie do samodzielności, sposoby rozpoznawania i uwalniania dziecka z ról, pochwała i zachęta.

Informacje i zasady uczestnictwa:

 1. Warsztaty prowadzone są w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców i mają charakter psychoedukacyjny.
 2. Uczestnikami mogą być osoby dorosłe pracujące z dziećmi i młodzieżą, pracownicy systemu oświaty, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz studenci ostatniego roku pedagogiki i psychologii zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie Miasta Lublin..
 3. Uczestnikami warsztatów mogą być zarówno osoby, które chcą rozwiązać konkretny problem wychowawczy, jak i te, które chcą wzbogacić wiedzę i umiejętności w zakresie budowania relacji z dzieckiem na fundamencie zasady „kochać i wymagać”.
 4. Program składa się z 12 spotkań, z których każde trwa trzy godziny zegarowe. Warto zaplanować sobie czas tak, by być obecnym na wszystkich zajęciach. Z całego cyklu w sytuacjach koniecznych można opuścić dwa spotkania, najlepiej w sytuacji, gdy nie następują bezpośrednio po sobie.
 5. Warsztaty zaczynają się punktualnie. Warto przyjść 10 minut wcześniej, by w spokoju zrobić sobie kawę 🙂
 6. Uczestnik spotkań zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy czasu i miejsca (zakaz opowiadania o przeżyciach, problemach poszczególnych uczestników nikomu z zewnątrz – wszystkie zagadnienia poruszane podczas spotkania zostają „tu i teraz”).
 7. Warsztaty stanowią możliwość mówienia o sobie i swoich przeżyciach w bezpieczny sposób. Prowadzący dbają o przestrzeganie zakazu oceniania, krytykowania, udzielania rad, ośmieszania, wyrażania sądów.
 8. Każdy uczestnik warsztatów ma prawo do samodzielnego decydowania o swojej aktywności (oznacza to, że zawsze można odmówić wykonania zadania, wypowiedzi – i tak też jest dobrze).
 9. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania trzeźwości, tj. nieprzychodzenia na zajęcia pod wpływem substancji psychoaktywnych, np. alkohol, narkotyki.
 10. Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców został opracowany przez Joannę Sakowską na podstawie koncepcji T. Gordona oraz A. Faber i E. Mazlish. W Fundacji Rozwiń Skrzydła został wzbogacony o treści oparte na wartościach, przemyśleniach płynących z doświadczenia pedagogicznego realizatorek zdobytych w pracy z dziećmi, rodzicami i wychowawcami.
 11. Spotkania odbywają się w piątki, od godz. 13.30 do 16.30, w sali szkoleniowej Fundacji Rozwiń Skrzydła, al. Józefa Piłsudskiego 16, Lublin.
 12. Zachęcamy do robienia notatek. Zapewniamy materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis, notatka podsumowująca temat).
 13. Maksymalna wielkość grupy to 15 osób.
* Szkolenie jest realizowane w formule Czas za Czas

Informacje i zapisy:

Biuro Fundacji Rozwiń Skrzydła

al. Józefa Piłsudskiego 16
20-011 Lublin

tel./fax: +48 81 448 00 57
tel. kom.: +48 690 798 935
e-mail: biuro@rozwinskrzydla.org

Warsztaty prowadzą:

Anna Malec – Prezes Zarządu i założycielka Fundacji Rozwiń Skrzydła, pedagog, psychoprofilaktyk, posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy trenerskiej z zakresu wsparcia pedagogicznego. Prowadzi indywidualne i grupowe superwizje pedagogiczne dla nauczycieli i wychowawców oraz konsultacje wspierające dla rodziców.

Beata Karczmarz – z wykształcenia filolog rosyjski, a z serca i rozumu wychowawca i animator. Związana z Fundacją Rozwiń Skrzydła od początku istnienia, od trzech lat pełni funkcję Członka Zarządu. Na co dzień prowadzi warsztaty i animacje edukacyjne w szkołach i przedszkolach, Plastyczne Czwartki oraz szkoli młodych wychowawców. Podczas warsztatów podzieli się własnym doświadczeniem stawania się mamą według misji, wartości i filozofii FRS. Opowie też o tym, jaką radość sprawiają zwycięstwa nad sobą w domowej codzienności

Przeczytaj, co o warsztatach organizowanych Fundację Rozwiń Skrzydła napisali ich Uczestnicy:

Działanie realizowane ze środków Gminy Lublin
w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii