Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

TRWAJĄ ZAPISY DO EDYCJI JESIEŃ 2019!

Spotkania Szkoły w tej edycji odbędą się w piątki od 17:30 do 20:30 w następujących terminach: 11/10, 18/10, 25/10, 29/10 (wyjątkowo we wtorek), 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12, 20/12.

Przeczytaj, co o Szkole napisali jej Absolwenci:

Dla kogo?

Dla rodziców i wychowawców, którzy chcą świadomie budować relacje z dzieckiem w oparciu o zasadę „kochać i wymagać”.

Zakres tematyczny:

stawianie i respektowanie granic, radzenie sobie z uczuciami (własnymi i dziecka), zachęcanie dziecka do współpracy, kary i konsekwencje, rozwiązywanie problemów i konfliktów, zachęcanie do samodzielności, sposoby rozpoznawania i uwalniania dziecka z ról, pochwała i zachęta.

Informacje i zasady uczestnictwa:

 1. Warsztaty dla rodziców prowadzone w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców mają charakter psychoedukacyjny.
 2. Uczestnikami mogą być obydwoje rodzice, jedno z nich, a także wychowawcy posiadający doświadczenie w pracy z dzieckiem (np. pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciele, osoby duchowne).
 3. Uczestnikami warsztatów mogą być zarówno osoby, które chcą rozwiązać konkretny problem wychowawczy, jak i te, które chcą wzbogacić wiedzę i umiejętności w zakresie budowania relacji z dzieckiem na fundamencie zasady „kochać i wymagać”.
 4. Warto udział w warsztatach poprzedzić indywidualną konsultacją.
 5. Program składa się z 11 spotkań, z których każde trwa trzy godziny zegarowe. Warto zaplanować sobie czas tak, by być obecnym na wszystkich zajęciach. Z całego cyklu w sytuacjach koniecznych można opuścić dwa spotkania, najlepiej w sytuacji, gdy nie następują bezpośrednio po sobie.
 6. Dzieci, po wcześniejszym zgłoszeniu, można zabrać ze sobą – nasi doświadczeni Animatorzy zapewnią im czas zabawą.
 7. Warsztaty zaczynają się punktualnie. Warto przyjść 10 minut wcześniej, by w spokoju zrobić sobie kawę 🙂
 8. Uczestnik spotkań zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy czasu i miejsca (zakaz opowiadania o przeżyciach, problemach poszczególnych uczestników nikomu z zewnątrz – wszystkie zagadnienia poruszane podczas spotkania zostają „tu i teraz”).
 9. Warsztaty stanowią możliwość mówienia o sobie i swoich przeżyciach w bezpieczny sposób. Prowadzący dbają o przestrzeganie zakazu oceniania, krytykowania, udzielania rad, ośmieszania, wyrażania sądów.
 10. Każdy uczestnik warsztatów ma prawo do samodzielnego decydowania o swojej aktywności (oznacza to, że zawsze można odmówić wykonania zadania, wypowiedzi – i tak też jest dobrze).
 11. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania trzeźwości, tj. nieprzychodzenia na zajęcia pod wpływem substancji psychoaktywnych, np. alkohol, narkotyki.
 12. Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców został opracowany przez Joannę Sakowską na podstawie koncepcji T. Gordona oraz A. Faber i E. Mazlish. W Fundacji Rozwiń Skrzydła został wzbogacony o treści oparte na wartościach, przemyśleniach płynących z doświadczenia pedagogicznego realizatorek zdobytych w pracy z dziećmi, rodzicami i wychowawcami.
 13. Spotkania odbywają się w wybrane dni tygodnia, od godz. 17.30 do 20.30, w sali szkoleniowej Fundacji Rozwiń Skrzydła, al. Józefa Piłsudskiego 16, Lublin.
 14. Spotkania mają charakter zamknięty – oznacza to, że do grupy można dołączyć najpóźniej na drugim spotkaniu. Nie praktykujemy zastępstw lub uczestnictwa zamiennego.
 15. Podczas warsztatów zapraszamy na drobny poczęstunek, tj. wodę, kawę, herbatę, ciastka.
 16. Zachęcamy do robienia notatek. Zapewniamy materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis,notatka podsumowująca temat).
 17. Cena cyklu wynosi 660* zł za osobę. Płatność może być dokonywana w ratach.
 18. Szczegółowe terminy spotkań podawane są na stronie internetowej w momencie uruchamiania procesu rekrutacji uczestników na daną edycję.
 19. Maksymalna wielkość grupy to 13 osób.
* W przypadku zapisu dwojga małżonków jednocześnie cena wynosi 600 zł/os.

Jak się zapisać?

 1. Zadzwoń: 81 44 80 057 (w godzinach pracy biura) lub napisz: oferta@rozwinskrzydla.org. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, wiek i liczbę dzieci, telefon oraz mail kontaktowy.
 2. Pracownik Fundacji poinformuje o zarezerwowaniu miejsca na liście telefonicznie lub mailowo.
 3. Ostatecznym potwierdzeniem zapisu jest wpłata 200 zł zaliczki na konto Fundacji: 37 2030 0045 1110 0000 0226 8560 (BGŻ).

Warsztaty prowadzą:

Anna Malec – Prezes Zarządu i założycielka Fundacji Rozwiń Skrzydła, pedagog, psychoprofilaktyk, posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy trenerskiej z zakresu wsparcia pedagogicznego. Prowadzi indywidualne i grupowe superwizje pedagogiczne dla nauczycieli i wychowawców oraz konsultacje wspierające dla rodziców.

Beata Karczmarz – z wykształcenia filolog rosyjski, a z serca i rozumu wychowawca i animator. Związana z Fundacją Rozwiń Skrzydła od początku istnienia, od trzech lat pełni funkcję Członka Zarządu. Na co dzień prowadzi warsztaty i animacje edukacyjne w szkołach i przedszkolach, Plastyczne Czwartki oraz szkoli młodych wychowawców. Podczas warsztatów podzieli się własnym doświadczeniem stawania się mamą według misji, wartości i filozofii FRS. Opowie też o tym, jaką radość sprawiają zwycięstwa nad sobą w domowej codzienności