Zima w mieście 2020

Fundacja Rozwiń Skrzydła zaprasza dzieci z klas 0-8 na
półkolonie zimowe „Dookoła świata z Fundacją Rozwiń Skrzydła”

Liczba miejsc dofinansowanych z programu Zima w Mieście:

Grupa 0-2: 10 miejsc/turnus
Grupa 3-4: 10 miejsc/turnus
Grupa 5-8: 10 miejsc/turnus

W programie półkolonii:
·   
gry i zabawy tematyczne o różnych krajach:
turnus 1: Korea Południowa, Gruzja, Jamajka, Chile, Irlandia
turnus 2: Słowacja, Maroko, Uzbekistan, Szwecja, Argentyna
·   treningi z klubami sportowymi, warsztaty plastyczne, spotkania z Gośćmi,
·   gry i zabawy w świetlicy, gry sportowe na sali gimnastycznej,
·   dwa wyjścia zorganizowane (kino/basen/inne),
·   3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek).

Terminy:
I turnus: 13 – 17 stycznia 2020 r. w godzinach 7.00 – 17.00
II turnus: 20 – 24 stycznia 2020 r. w godzinach 7.00 – 17.00

Miejsce:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA w Lublinie, przy ul. Jutrzenki 22

Terminarz zapisów:
Rekrutacja podstawowa: 16 grudnia 2019 r. od godziny 9.00 do 15.59
wyłącznie pod adresem mailowym: zimawmiescie2020@rozwinskrzydla.org, podając w treści: imię i nazwisko dziecka, klasa, turnus, imię i nazwisko oraz numer telefonu Rodzica/Opiekuna oraz informacja, że dziecko mieszka i/lub uczy się w Lublinie, informacja, czy dziecko uczestniczyło w wypoczynku w Fundacji Rozwiń Skrzydła w latach poprzednich.

W jednym mailu można zapisać jedno dziecko lub rodzeństwo.

Rekrutacja uzupełniająca: 16 grudnia 2019 od godziny 16.00

Podczas rekrutacji podstawowej w pierwszej kolejności do dofinansowania z programu Zima w Mieście zakwalifikujemy:
·   
dzieci, które już uczestniczyły w wypoczynku (kolonie, półkolonie) i/lub zajęciach dodatkowych organizowanych przez Fundację Rozwiń Skrzydła,
·   dzieci rodziców/opiekunów biorących udział w szkoleniach i/lub konsultacjach indywidualnych w Fundacji Rozwiń Skrzydła.

Opłata za udział dziecka w turnusie półkolonii:

300 zł – dzieci biorące po raz kolejny udział w wypoczynku (kolonie, półkolonie) organizowanym przez Fundację Rozwiń Skrzydła.

350 zł – dzieci biorące po raz pierwszy udział w wypoczynku (kolonie, półkolonie) organizowanym przez Fundację Rozwiń Skrzydła.

Wpłaty należy dokonać w dniu otrzymania informacji o przyjęciu dziecka na listę uczestników na konto nr 37 2030 0045 1110 0000 0226 8560 (BGŻ BNP PARIBAS) z podaniem terminu półkolonii, imienia i nazwiska dziecka lub gotówką w biurze Organizatora przy al. Piłsudskiego 16 w Lublinie.

Warunkiem uczestnictwa będzie dostarczenie do biura Organizatora przy al. Piłsudskiego 16 w Lublinie dokumentów: karta zgłoszeniowa, informacja dodatkowa, regulamin półkolonii, deklaracja RODO.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu półkolonii zimowych „Dookoła świata z Fundacją Rozwiń Skrzydła – Zima w Mieście 2020”.

Zadanie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży
realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin