Głowa do Góry!

Szukasz korepetycji dla Dziecka?
Świetnie, mamy program Głowa do Góry!

Nasze korepetycje są inne niż wszystkie, ponieważ ich celem jest:

  • pomoc w bieżącej nauce i/lub tzw. nadrabianie zaległości,
  • psychowsparcie,:
  • wzmocnienie umiejętności adekwatnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych, szczególnie w sytuacjach szkolnych,
  • poszukiwanie, wzmacnianie mocnych stron, talentów, pasji,
  • kształtowanie poczucia własnej wartości i sprawczości.

Zajęcia prowadzone są przez Wychowawców Fundacji Rozwiń Skrzydła i podlegają stałej superwizji pedagogicznej prowadzonej przez Annę Malec w autorskiej koncepcji Dobrej Relacji. 

Czas trwania, częstotliwość:

wariant parvum adde parvo: 1 x tydzień, co tydzień, 90 min., ten sam korepetytor-wychowawca, spotkania monitorujące co 12 spotkań

wariant festina lente: 90 min., częstotliwość zależna od bieżących potrzeb, korepetytor-wychowawca przypisany do przedmiotu

Cena: 120 zł/spotkanie

Miejsce: al. J. Piłsudskiego 16, Lublin

Zakres wsparcia oraz zespół programu:

SZKOŁA PODSTAWOWA
Beata Karczmarz – dzieci z klasy I-IV
Aneta Czyżykowska – dzieci z klasy III-VIII
Kamil Kanadys – geografia, informatyka, matematyka, chemia

SZKOŁA ŚREDNIA
Aneta Czyżykowska – j.polski, j.angielski, chemia (klasa 1)
Kamil Kanadys – geografia

DODATKOWO
Beata Karczmarz – język rosyjski
Vita Kazmirova – język ukraiński

Anna Malec – superwizja pedagogiczna, mentoring procesu, spotkania monitorujące
Barbara Kowalczyk – mentoring procesu, spotkania monitorujące

Kontakt:
tel. +48 81 448 00 57
tel. kom.: +48 690 798 935
e-mail: spotkania@rozwinskrzydla.org

Załączniki:
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA I REGULAMIN
ZGODA RODO
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA (COVID-19)

Najczęściej zadawane pytania:

Po co spotkanie wstępne?
Spotkanie wstępne ma na celu rozpoznanie sytuacji szkolnej Dziecka, jego potrzeb, trudności, mocnych stron, kierunku pracy. W spotkaniu uczestniczą Rodzice/Opiekunowie, Korepetytor, Dziecko (jeśli ukończyło 13 rok życia) oraz pedagog monitorujący proces (Pani Ania lub Pani Basia). Spotkanie trwa około 60 minut.

Po co spotkania monitorujące?
Spotkania monitorujące są realizowane po każdym cyklu 12 spotkań Korepetytora z Dzieckiem. Są organizowane z udziałem herbatki i ciasteczek, służą budowaniu dobrej relacji, omówieniu procesu korepetycji, a także zebraniu potrzeb i informacji zwrotnych od Rodziców i od Dziecka, aby w jak najlepszy sposób móc ukierunkowywać dalszą pracę i wsparcie. Spotkanie trwa około 60 minut. Bardzo je lubimy 🙂 I pozostali uczestnicy programu też 🙂

Co trzeba przynieść na pierwsze spotkanie monitorujące?
Podręcznik/i do przedmiotów, z których będą zajęcia, ważne informacje o Dziecku (np. opinie psychologiczno-pedagogiczne, istotne informacje medyczne).

Jak wygląda pierwsze spotkanie Korepetytora i Dziecka?
To spotkanie ma na celu wzajemne poznanie. Korepetytor zapoznaje się z potrzebami Dziecka, programem, oczekiwaniami Rodziców/Opiekunów, a także i przede wszystkim – z Dzieckiem i tym wszystkim, co w sobie na zajęcia przynosi  Dziecko zapoznaje się z Korepetytorem, celami, zasadami, miejscem, metodami pracy. Jeśli Dziecko ma mniej niż 13 lat – w pierwszym spotkaniu może uczestniczyć Rodzic/Opiekun.

Czy na spotkaniach są zadawane prace domowe?
Może się tak zdarzyć 🙂

Co zrobić, jeśli Dziecko nie może przyjść na umówione spotkanie?
Potrzeba zadzwonić do biura Fundacji, zapytać o możliwość przeniesienia na inną godzinę w tym samym tygodniu. Jeśli nie ma dostępnego terminu i Dziecko nie może przyjść w tym tygodniu na spotkanie, to spotkanie podlega odpłatności.

Czy nieobecność Dziecka na umówionym spotkaniu podlega odpłatności?
Odpłatności podlega każde umówione spotkanie.

Czy Dziecko może samo przychodzić/wracać ze spotkań?
Tak, jeśli Rodzic/Opiekun wyrazi pisemną zgodę.

Czy Rodzic może otrzymać zaświadczenie, że Dziecko uczęszcza na zajęcia?
Taką potrzebę należy zgłosić Korepetytorowi oraz podać niezbędne informacje m.in. dla kogo i w jaki celu ma być wystawione zaświadczenie.

Jak wyglądają procedury sanitarne w związku z covid?
W biurze Fundacji dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk, a jeśli Rodzic zgłosi taką potrzebę, to zajęcia będą odbywać się w maseczce.

Czy możliwe są spotkania online?
Tak, choć preferujemy spotkania na żywo (bo dobra relacja to coś więcej nić słowa 😉 )

W jaki sposób można opłacić zajęcia?
Przelewem albo gotówką w biurze Fundacji.

Czy możliwe jest uzyskania dofinansowania?
Wniosek o dofinansowanie można przesłać lub osobiście przekazać do sekretariatu. Jak tylko będziemy dysponować środkami finansowymi na ten cel, poinformujemy. Warto pytać 🙂

Co zrobić, aby otrzymać fakturę za zajęcia?
Jeżeli potrzeba jest faktura na firmę – prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby koniecznie przed płatnością. Jeżeli potrzebna jest faktura na osobą prywatna – można to zgłosić w dowolnym momencie w terminie trzech miesięcy od daty spotkania (potrzeba zachować paragon!).

Czy, jak i kiedy można zrezygnować z udziału w programie?
O rezygnacji z udziału w Programie Rodzic/Opiekun informuje z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez informację pisemną (także w formie mailowej).