Zespół

Anna Malec
Prezes Zarządu Fundacji

Z wykształcenia, pasji i misji jestem pedagogiem, psychoprofilaktykiem, psychoterapeutą. W 2008 roku założyłam Fundację Rozwiń Skrzydła po to, by móc móc. Wierzę, że każdy człowiek posiada w sobie dobro – potrzeba dobrej relacji z Drugim, by je odnaleźć, a później wspierać. Dlatego pierwszym i najważniejszym obszarem działalności Fundacji jest edukacja i wychowanie.

a.malec@rozwinskrzydla.org

Beata Karczmarz
Członek Zarządu Fundacji

Z wykształcenia jestem filologiem rosyjskim, z pasji i doświadczenia – animatorem edukacyjnym i wychowawcą. W Fundacji pracuję od 2008 roku. Najpierw pełniłam funkcję tłumacza podczas międzynarodowych projektów dla młodzieży i profesjonalistów. Obecnie zajmuję się fundacyjną administracją oraz prowadzeniem grup dziecięcych podczas półkolonii.

b.karczmarz@rozwinskrzydla.org

Kamil Kanadys
Członek Zarządu Fundacji

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Fundację jako ważne miejsce odkryłem w pierwszej klasie liceum, kiedy to uczestniczyłem w jednym z projektów dla młodzieży o tematyce kulturalnej. Najpierw zostałem wolontariuszem, później animatorem, a następnie wychowawcą grup dziecięcych i młodzieżowych na koloniach i półkoloniach. Obecnie angażują się w promocję działań Fundacji oraz obsługę informatyczno-techniczną.

k.kanadys@rozwinskrzydla.org

Aneta Woszczyk
Członek Zespołu Fundacji

Z wykształcenia jestem psychologiem. Fundację, jako ważną przestrzeń mojego życia zawodowego odkryłam w 2019 roku. Prowadzę korepetycje z psychowsparciem, terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży, a na półkoloniach i koloniach – procesy grupowe.

a.woszczyk@rozwinskrzydla.org

Aneta Wójcik
Członek Zespołu Fundacji

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Historia mojej znajomości z Fundacją rozpoczęła się w 2013 roku od wolontariatu młodzieżowego. Obecnie zajmują się obsługą biura. Prowadzę także działania animacyjne dla dzieci i młodzieży.

a.wojcik@rozwinskrzydla.org

Rada Fundacji Rozwiń Skrzydła: Agnieszka Kiełb, Sylwia Suseł

Fundatorzy Fundacji Rozwiń Skrzydła: Grażyna Joachimowicz, Małgorzata Lipiec, Anna Malec