Misja i cele

Poprzez narzędzie, jakim jest Fundacja Rozwiń Skrzydła, zapraszam Ciebie do współtworzenia świata, w którym ludzie świadomie podejmują zadanie, jakim jest wychowywanie, tj. poszukiwanie i odkrywanie tego, co w człowieku dobre, a jeszcze schowane.

Jak? Z miłością. W dobrej relacji.

Anna Malec

Prezes Zarządu Fundacji Rozwiń Skrzydła

Misja: wychowujemy dobro

Cele na 2023:

 1. Edukacja wychowawców (ustawowych, zawodowych i ochotniczych) do budowania dobrej, wspierającej rozwój, mentorskiej relacji Dorosły – Dziecko poprzez:
  • newsletter: Listy do Rodziców
  • realizację tematycznych szkoleń, spotkań, wykładów
  • współpracę z innymi podmiotami, których cele są zbieżne z wartościami Fundacji
 2. Prowadzenie działań wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży, realizowanych przez uważnych, szkolonych i doświadczonych w budowaniu dobrej relacji Wychowawców
  • półkolonie letnie i zimowe: Dookoła świata
  • bawialnia edukacyjna: Pokój Dziecięcy
  • współpraca z innymi podmiotami, których cele są zbieżne z wartościami Fundacji.
 3. Umacnianie konkretnych osób i rodzin w rozwiązywaniu indywidualnych trudności poprzez celowe wsparcie rzeczowe, finansowe, organizacyjne.
 4. Kształtowanie w świadomości społecznej uważności na wartości w wychowaniu i wychowanie do wartości m.in. poprzez media społecznościowe.
 5. Budowanie społeczności ludzi, którzy swój rozwój wzmocnili za sprawą dobra, jakie wytwarza Zespół Fundacji Rozwiń Skrzydła oraz chcą ją promować i wspierać m.in. poprzez:
  • aktywność w Grupie Owocowej na fb
  • udział w akcji: dziesięcina dla FRS (10% zysku z biznesu na cele statutowe)
  • zakupy z Fanimani
  • przekazywanie nam 1,5%
  • bezpośrednie wpłaty darowizn na konto z okazji i bez.