Letnia Szkoła Wychowania

TURNUS 1: 23.07-29.07
TURNUS 2: 30.07-05.08

Miejsce: Resort Jura, Kroczyce

Kto może uczestniczyć w kursie:
studenci pedagogiki, psychologii, kierunków nauczycielskich, wychowawcy kolonijni, harcerze, katecheci, trenerzy, nauczyciele, wychowawcy, osoby pragnące pracować z dziećmi i młodzieżą

Kompetencje i umiejętności pogłębiane na kursie:
uważność, refleksja, mentalizacja, kontakt, komunikacja, spójność, obserwacja, zarządzanie procesem zmiany, reaktywność, myślenie małego i dużego obrazka, integracja wiedzy, holistyczne, współpraca ze światem wartości i przekonań, sprawczość, autorefleksja

Program kursu:

 • warsztaty budowania dobrej relacji ze sobą i dzieckiem – min. 60 godzin
 • poznanie i akceptacja,
 • granice psychologiczne i fizyczne,
 • współzależność i współpraca,
 • zarządzanie uczuciami,
 • konflikty i kryzysy,
 • samodzielność i dojrzałość,
 • osoba i tożsamość,
 • poczucie wartości i sprawczości
 • proces grupowy i ewaluacja
 • kariera i pasja
 • praktyki pedagogiczne z grupą młodzieży 13-17 lat – min. 30 godzin (równolegle realizujemy obóz młodzieżowy)
 • mentoring/superwizja indywidualna – min. 3×45 min./osoba
 • czas wolny – wg uznania 😊

Prowadzenie procesu szkoleniowego:

Anna Malec – pedagog, psychoprofilaktyk, terapeuta, założycielka i prezes Fundacji Rozwiń Skrzydła. Od 20 lat pracuje jako wychowawca grup dziecięcych i młodzieżowych, od 13 lat prowadzi warsztaty, szkolenia, konsultacje, spotkania mentorskie, superwizje pedagogiczne dla rodziców i wychowawców, zespołów w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Pracuje według autorskiej metody mentoringu dobrej relacji, gdzie wykorzystuje umiejętności z zakresu zarządzania, coachingu, założeń terapeutycznych m.in. podejścia systemowego, humanistycznego, behawioralno-poznawczego, ewolucyjnego. Serce i rozum porządkuje w lesie i/lub spacerując z psem nocą późną. Kocha swoją pracę. Żona i mama.

Maksymalna liczba miejsc: 10 osób/turnus

Minimalna liczba miejsc: 6 osób/turnus

Opłata:
darowizna na cele statutowe FRS: 1600 zł/osoba*
nr konta: 37 2030 0045 1110 0000 0226 8560 (tytuł przelewu: darowizna – szkoła letnia)

Zapisy:
Napisz 13 zdań o sobie i wyślij na rekrutacja@rozwinskrzydla.org do 5go lipca. Koniecznie podaj numer telefonu oraz imię i nazwisko. Skontaktujemy się z Tobą.

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELI KAMIL:
Fundacja Rozwiń Skrzydła
al. J. Piłsudskiego 16, Lublin
tel. 81 44 80 057, 690 798 935

Zyskujesz:

 • zindywidualizowane zaświadczenie o realizacji + indywidualna opinia zawodowa
 • mega ważny czas rozwoju kompetencji w relacji i prowadzeniu grupy oraz wzmocnienia siebie
 • wypoczynek (poza czasem „programowym” możesz czytać, chodzić na spacery, grać w siatkówkę, oglądać seriale, a nawet spać)
 • ludzi, relacje, przynależność do rodziny FRS, przygodę

Tracisz:

 • jeden po drugim kawałki siebie, które nijak nie będą pasować już do Twojego życia po Letniej Szkole Wychowania w FRS

Tak, decyduję się (czyli regulamin):

 • być obecnym na spotkaniach programowych (warsztaty, superwizje, praca własna, praktyki),
 • przestrzegać bezterminowo tajemnicy czasu i miejsca, w tym danych personalnych uczestników spotkań, uczestników obozu młodzieżowego, treści przeżyciowej, opowiadanych historii z życia uczestników spotkań oraz osób prowadzących, a także stosowanych metod pracy warsztatowej,
 • zaniechać takich zachowań, jak: krytykowanie, ocenianie, osądzanie, wyśmiewanie, udzielanie rad w stosunku do innych uczestników,
 • być uważnym na potrzeby swoje i grupy oraz – w miarę osobistych możliwości – aktywnym podczas warsztatów (zdaję sobie sprawę z zasady: im więcej z siebie dajesz, tym więcej dla siebie bierzesz),
 • przestrzegać zakazu spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym nikotyny;
 • przyjąć, że celem warsztatów jest coraz bardziej świadome doświadczanie siebie w drodze ku stawaniu się coraz bardziej dojrzałym i coraz bardziej gotowym do życiowych wyzwań Dorosłym,
 • mówić o sobie, w prawdzie, na temat, do brzegu, dawać przestrzeń wypowiedzi sobie i innym,
 • rozmawiać o niewygodach, trudnościach, kamykach uwierających w uczestnictwo,
 • używać materiałów warsztatowych wyłącznie na potrzeby własnego rozwoju, bez możliwości szerszego udostępniania w jakiejkolwiek formie,
 • podlegać wewnętrznym zasadom budowania relacji z młodzieżą.

Szukam Osób gotowych wyginać swoje przekonania, poddawać analizie i wątpieniu dotychczas zdobytą wiedzę, otwierać hart ducha na nowe, odchodzić od prastarych autostrad wychowania i karczować wypielęgnowane przez socjalizację nawyki, po to, by robić miejsce dla kompetencji widzenia głębiej i szerzej, w świadomości funkcji i roli wciąż stającego się bardziej dojrzałym Dorosłym Wychowawcy.

Anna Malec


* opłata pokrywa zakwaterowanie, wyżywienie, program szkoleniowy