Półkolonie letnie

Zapraszamy Dzieci w wieku 5-12 do spędzenia wakacji z naszą Fundacją:

Miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA w Lublinie, przy ul. Jutrzenki 22

Ilość uczestników w turnusie: 30

Ilość uczestników w grupie: 10

Turnus Pierwszy: 29.06-03.07.2020, godz. 7:00-17:00
Każdy dzień to jeden kraj: Panama, Węgry, Iran, Tanzania, Sri Lanka*

Turnus Drugi: 06-10.07.2020, godz. 7:00-17:00
Każdy dzień to jeden kraj: Portugalia, Katar, Ekwador, Dania, Izrael*

Turnus Trzeci: 13-17.07.2020, godz. 7:00-17:00
Każdy dzień to jeden kraj: Belgia, Nepal, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Białoruś, Etiopia*

* lista państw może ulec zmianie

W programie półkolonii:
✓  gry i zabawy tematyczne o różnych krajach
✓  warsztaty plastyczne
✓  treningi z klubami sportowymi, spotkania z Gośćmi (z zachowaniem wzmożonych zasad bezpieczeństwa)
✓  gry i zabawy świetlicowe, gry sportowe na sali gimnastycznej i boisku
✓  pokazy filmów
✓  3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek)

Kierownik wypoczynku: Anna Malec

Miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA w Lublinie, przy ul. Jutrzenki 22

Informacje i zapisy:
Lato w mieście: mailowo: latowmiescie2020@rozwinskrzydla.org
Pełnopłatne:
mailowo: oferta@rozwinskrzydla.org
telefonicznie: 81 44 80 057 lub 690 798 935 (w godzinach pracy biura)
osobiście: al. J. Piłsudskiego 16, Lublin (w godzinach pracy biura)

Najczęściej zadawane pytania:

Czy na półkolonie mogą się zapisać dzieci spoza szkoły Skrzydła?
Tak! Koniecznie 🙂 Spoza szkoły, dzielnicy, miasta, a nawet (w miarę możliwości językowych) kraju.

Czy Fundacja Rozwiń Skrzydła i szkoła Skrzydła to to samo?
Nie. To dwa odrębne podmioty, które łączy wspólny rzeczownik w nazwie 🙂 Poza tym się lubimy, a nawet wynajmujemy swoje usługi na różne okazje.

Kto może skorzystać z dofinansowania z programu Lato w Mieście?
Wszystkie dzieci, które mieszkają i/lub uczą się w dowolnej szkole w Mieście Lublin.

Co się stanie, jeśli dziecko nie dostanie się na listę dofinansowania z programu Lato w Mieście?
Wtedy Rodzice (w miarę dostępności miejsc i możliwości finansowych) mogą zapisać dzieci na półkolonie pełnopłatne.

Czy półkolonie pełnopłatne i dofinansowane czymś się różnią?
Nie. Program merytoryczny, ilość i jakość posiłków, ilość i jakość wyjść są jednakowe dla wszystkich dzieci.

Czy w jednej grupie mogą być dzieci, których rodzice korzystają z dofinansowania i dzieci, których rodzice ponoszą pełną odpłatność?
Tak. O przydziale do grupy decyduje klasa, do której obecnie uczęszcza dziecko. Źródło finansowania nie ma wpływu na kryterium doboru.

Co to znaczy, że zajęcia w ramach półkolonii są realizowane w podziale na grupy wiekowe?
Każda grupa wiekowa przebywa w innej sali, ma także swoich Wychowawców. Poszczególne elementy programu i sposób jego realizacji (zabawy, aktywności) są dostosowane do wieku, wiedzy i możliwości dzieci.

Co to znaczy, że na półkoloniach pracują wychowawcy FRS?
Każdy wychowawca pracujący w Fundacji Rozwiń Skrzydła ukończył co najmniej 30 godzinne szkolenie pedagogiczne pod kierunkiem Anny Malec (nasza Prezes i kierownik wypoczynku), co oznacza, że pracuje według misji Fundacji. Praca wychowawców podczas półkolonii jest poddawana bieżącej superwizji.

Czy, skoro moje dziecko brało udział w półkoloniach w poprzednich latach, to kraje powtarzają się?
Nie. Przygotowaliśmy wiedzę o zupełnie nowych miejscach w świecie.

O której dzieci muszą być najpóźniej na półkoloniach?
Zazwyczaj o 8.30 – wtedy rozpoczynamy śniadanie. Szczegółowy program turnusu Rodzice otrzymują na maila trzy dni przed jego rozpoczęciem.

Rodzicu, jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie pisz do nas – uzupełnimy!

Opłata za udział dziecka w turnusie półkolonii:

Opłata za udział dziecka w turnusie półkolonii:

  • 320 zł – turnus z dofinansowaniem w ramach programu Lato w Mieście 2020
  • 500 zł – turnus pełnopłatny

Wpłaty należy dokonać w dniu otrzymania informacji o przyjęciu dziecka na listę uczestników na konto nr 37 2030 0045 1110 0000 0226 8560 (BGŻ BNP PARIBAS) z podaniem terminu półkolonii, imienia i nazwiska dziecka lub gotówką w biurze Organizatora przy al. Piłsudskiego 16 w Lublinie.

Warunkiem uczestnictwa będzie dostarczenie do biura Organizatora przy al. Piłsudskiego 16 w Lublinie dokumentów: karta zgłoszeniowa, informacja dodatkowa, regulamin półkolonii, deklaracja RODO oraz oświadczenia ostanie zdrowia dziecka w związku z COVID-19.

Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Półkolonii z Fundacją Rozwiń Skrzydła Wakacje 2020.

Zadanie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży
realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin