Półkolonie zimowe

Zapraszamy Dzieci uczące się w klasach 0-8 na ferie zimowe z naszą Fundacją. Tak jak w ubiegłym roku otwieramy nabór do trzech grup wiekowych:

Grupa Niebieska:dzieci z klas 0-2 (przewidujemy 24 miejsca)

Grupa Czerwona: dzieci z klas 3-4 (przewidujemy 24 miejsca)

Grupa Zielona: dzieci z klas 5-8 (przewidujemy 20 miejsc)

Turnus Pierwszy: 13-17 stycznia, godz. 7.00-17.00
Każdy dzień to jeden kraj: Korea Południowa, Gruzja, Jamajka, Chile, Irlandia

Turnus Drugi: 20-24 stycznia, godz. 7.00-17.00
Każdy dzień to jeden kraj: Słowacja, Maroko, Uzbekistan, Szwecja, Argentyna

W programie półkolonii:
✓   gry i zabawy tematyczne o różnych krajach
✓   treningi z klubami sportowymi, warsztaty plastyczne, spotkania z Gośćmi
✓   gry i zabawy w świetlicy, gry sportowe na sali gimnastyczne
✓   dwa wyjścia zorganizowane (kino/basen/inne)
✓   3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek)

Kierownik wypoczynku: Anna Malec

Miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA w Lublinie, przy ul. Jutrzenki 22

Informacje i zapisy:
mailowo: oferta@rozwinskrzydla.org
telefonicznie: 81 44 80 057 lub 690 798 935 (w godzinach pracy biura)
osobiście: al. J. Piłsudskiego 16, Lublin (w godzinach pracy biura)

Najczęściej zadawane pytania:

Czy na półkolonie mogą się zapisać dzieci spoza szkoły Skrzydła?
Tak! Koniecznie 🙂 Spoza szkoły, dzielnicy, miasta, a nawet (w miarę możliwości językowych) kraju.

Czy Fundacja Rozwiń Skrzydła i szkoła Skrzydła to to samo?
Nie. To dwa odrębne podmioty, które łączy wspólny rzeczownik w nazwie 🙂 Poza tym się lubimy, a nawet wynajmujemy swoje usługi na różne okazje.

Kto może skorzystać z dofinansowania z programu Zima w Mieście?
Wszystkie dzieci, które mieszkają i/lub uczą się w dowolnej szkole w Mieście Lublin.

Co się stanie, jeśli dziecko nie dostanie się na listę dofinansowania z programu Zima w Mieście?
Wtedy Rodzice (w miarę dostępności miejsc i możliwości finansowych) mogą zapisać dzieci na półkolonie pełnopłatne.

Czy półkolonie pełnopłatne i dofinansowane czymś się różnią?
Nie. Program merytoryczny, ilość i jakość posiłków, ilość i jakość wyjść są jednakowe dla wszystkich dzieci.

Czy w jednej grupie mogą być dzieci, których rodzice korzystają z dofinansowania i dzieci, których rodzice ponoszą pełną odpłatność?
Tak. O przydziale do grupy decyduje klasa, do której obecnie uczęszcza dziecko. Źródło finansowania nie ma wpływu na kryterium doboru.

Co to znaczy, że zajęcia w ramach półkolonii są realizowane w podziale na grupy wiekowe?
Każda grupa wiekowa przebywa w innej sali, ma także swoich Wychowawców. Poszczególne elementy programu i sposób jego realizacji (zabawy, aktywności) są dostosowane do wieku, wiedzy i możliwości dzieci.

Czy są zajęcia wspólne dla grup wiekowych?
Tak. Wszystkie dzieci spotykają się i bawią wspólnie podczas porannych zajęć świetlicowych (od 7.00 do 8.30) oraz popołudniami (od 16.00 do 17.00). Dla grupy czerwonej i niebieskiej wspólne mogą być także wyjścia do kina lub na basen.

Co to znaczy, że na półkoloniach pracują wychowawcy FRS?
Każdy wychowawca pracujący w Fundacji Rozwiń Skrzydła ukończył co najmniej 30 godzinne szkolenie pedagogiczne pod kierunkiem Anny Malec (nasza Prezes i kierownik wypoczynku), co oznacza, że pracuje według misji Fundacji. Praca wychowawców podczas półkolonii jest poddawana bieżącej superwizji.

Czy, skoro moje dziecko brało udział w półkoloniach w poprzednich latach, to kraje powtarzają się?
Nie. Przygotowaliśmy wiedzę o zupełnie nowych miejscach w świecie.

O której dzieci muszą być najpóźniej na półkoloniach?
Zazwyczaj o 8.30 – wtedy rozpoczynamy śniadanie. Szczegółowy program turnusu Rodzice otrzymują na maila trzy dni przed jego rozpoczęciem.

Rodzicu, jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie pisz do nas – uzupełnimy!

Opłata za udział dziecka w turnusie półkolonii:

Dzieci biorące po raz kolejny udział w wypoczynku (kolonie, półkolonie) organizowanym przez Fundację Rozwiń Skrzydła:

  • 300 zł (Cena turnusu z dofinansowaniem w ramach programu Zima w Mieście 2020)
  • 450 zł (Cena turnusu bez dofinansowania)

Dzieci biorące po raz pierwszy udział w wypoczynku (kolonie, półkolonie) organizowanym przez Fundację Rozwiń Skrzydła:

  • 350 zł (Cena turnusu z dofinansowaniem w ramach programu Zima w Mieście 2020)
  • 500 zł (Cena turnusu bez dofinansowania)

Wpłaty należy dokonać w dniu otrzymania informacji o przyjęciu dziecka na listę uczestników na konto nr 37 2030 0045 1110 0000 0226 8560 (BGŻ BNP PARIBAS) z podaniem terminu półkolonii, imienia i nazwiska dziecka lub gotówką w biurze Organizatora przy al. Piłsudskiego 16 w Lublinie.

Warunkiem uczestnictwa będzie dostarczenie do biura Organizatora przy al. Piłsudskiego 16 w Lublinie dokumentów: karta zgłoszeniowa, informacja dodatkowa, regulamin półkolonii, deklaracja RODO.