Dołącz do Zespołu Wychowawców FRS – trwa rekrutacja

Stanowisko: korepetytor/wychowawca FRS

Zadania pracownika:

 • udzielanie korepetycji z psychowsparciem dla dzieci i młodzieży w zakresie programowym szkoły podstawowej,
 • prowadzenie grup dziecięcych podczas zorganizowanego wypoczynku (półkolonie, kolonie)
 • prowadzenie animacji edukacyjnych w zakresie edukacji technicznej, obywatelskiej, kulturowej, ekologicznej, społecznej,
 • tworzenie materiałów edukacyjnych, psychoedukacyjnych,
 • zarządzanie pracą (prowadzenie dokumentacji, planów działania, sprawozdawczość)
 • poddawanie swojej pracy superwizji, szkolenie, samodoskonalenie
 • komunikacja z Klientem
 • współpraca z Zespołem Wychowawców FRS oraz Zarządem

Poszukujemy osób, które:

 • ukończyły studia z zakresu pedagogiki, psychologii, kierunków ze specjalnością nauczycielską lub są studentami tychże kierunków;
 • posiadają kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • mają w sobie otwartość na współpracę, gotowość do uczenia się i poddawania swojej pracy superwizji;
 • mają gotowość do pracy wymagającej ekspozycji społecznej,
 • znają misję i wartości pracy wychowawczej w Fundacji Rozwiń Skrzydła, utożsamiają się z nimi oraz realizują/chcą je realizować w swoim życiu i pracy;
 • znają podstawy komunikacji empatycznej, potrafią dostrzegać i wzmacniać mocne strony, budować relację Dorosły – Dziecko oraz Dorosły – Dorosływ oparciu o zasadę „wychowywać, to kochać i wymagać",rozwiązywać konflikty i sytuacje kryzysowe, posiadają umiejętności poznawcze, społeczne, samoświadomość, równowagę psychiczną umożliwiającą podjęcie odpowiedzialności za proces prowadzenia (wychowania, modelowania, edukacji) dzieci i młodzieży oraz współpracę w Zespole;
 • lubią twórczość i kreatywność, mają łatwość w posługiwaniu się materiałami plastycznymi, gotowość do organizacji podejmowania zabaw sportowych (także na basenie), tanecznych, technicznych, logicznych, muzycznych itp., gotowość do przebrania się w strój ludowy lub kostium żaby 🙂
 • mają gotowość do pracy w elastycznym wymiarze, także popołudniu, wieczorem, w weekendy, całodobowo (wyjazdy wakacyjne)
 • komunikują się w języku polskim w stopniu zaawansowanym;
 • mają możliwość przedstawienia zaświadczenia o niekaralności oraz aktualnej książeczki sanepidowskiej.

Rekrutacja (ciągła):

CV + 13 zdań o sobie należy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@rozwinskrzydla.org
O kolejnych etapach powiadomimy wybranych kandydatów/kandydatki

Kontakt:

Fundacja Rozwiń Skrzydła
tel. 81 448 00 57, 690 798 935
e-mail: rekrutacja@rozwinskrzydla.org