Zespół

Anna Malec
Prezes Zarządu Fundacji

a.malec@rozwinskrzydla.org

Beata Karczmarz
Członek Zarządu Fundacji

b.karczmarz@rozwinskrzydla.org

Kamil Kanadys
Członek Zarządu Fundacji
Koordynator sekretariatu

k.kanadys@rozwinskrzydla.org

Vita Kazmirova
Koordynator fundraisingu

vita@rozwinskrzydla.org

Aneta Czyżykowska
Koordynator działań skierowanych do dzieci i młodzieży

aneta@rozwinskrzydla.org

Patryk Wesołowski
Koordynator promocji

patryk@rozwinskrzydla.org

Agnieszka Kiełb
Członek Rady Fundacji

Sylwia Suseł
Członek Rady Fundacji

FUNDATORZY:

Grażyna Joachimowicz

Anna Malec

Małgorzata Lipiec