Wspieraj nas – wesprzyj zrzutkę

Fundacja Rozwiń Skrzydła jest miejscem, do którego przychodzą ludzie, chcący więcej 🙂 Więcej widzieć, wiedzieć, poznać, doświadczyć. Jest miejscem spotkania z samym sobą i z drugim człowiekiem.

Od 2008 roku działamy w Lublinie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze wychowania i edukacji. Zgodnie z misją tworzymy przestrzenie, by uczyć i wychowywać z miłością.

W naszej pracy widzimy piękne zmiany (małe i duże 🙂 ), które dokonują się w życiu ludzi, którym towarzyszymy. Obserwujemy jak rozwijają się dzieci, uczą się granic, doświadczają bezpieczeństwa i miłości – niektóre są z nami przez wiele lat. Widzimy dorosłych, którzy mogą tutaj otrzymać pomoc, towarzyszenie w trudzie, zdobyć narzędzia do pracy nad sobą i do budowania relacji z dzieckiem.

Czasami trudna sytuacja finansowa uniemożliwia systematyczne wsparcie psychologiczne, korepetycje. Chcemy dać taką możliwość osobom, które tego potrzebują – rodzicom, młodzieży, dzieciom.

Bardzo potrzebujemy do tego Twojego wsparcia. Możesz wesprzeć nasze działania, a tym samym stworzyć komuś szansę na Dobre. 

Zobacz, w jaki sposób zmieniamy świat 🙂 A robimy to poprzez:

  • Mentoring i poradnictwo dla rodziców, wychowawców, młodzieży, osób w kryzysie oraz osób, które pragną podnieść jakość swojego życia;
  • Warsztaty Dobrej Relacji z Dzieckiem dla Rodziców i Wychowawców;
  • Program korepetycji z psychowsparciem Głowa do Góry! – wzmacniamy rozwój   dzieci i młodzieży przeżywających trudności życiowe i/lub szkolne;
  • Półkolonie i kolonie dla dzieci i młodzieży;
  • Warsztaty edukacyjne w szkołach i przedszkolach;
  • Pogadanki o Miłości – https://www.facebook.com/groups/1659894420724513 – tutaj możesz dołączyć i oglądać 🙂
  • Listy do Rodziców i Wychowawców – możesz się zapisać do newslettera 🙂

Zapisz się na Listy do Rodziców
Zapisz się na Listy do Nauczycieli i Wychowawców

Tutaj możesz zobaczyć więcej o tym, co i jak robimy:
Facebook FRS

Chcemy by Skarbonka dla Fundacji Rozwiń Skrzydła była miejscem do zbierania środków, które pomogą nam pomagać, a Tobie da możliwość współtworzenia razem z nami tego, co Dobre 🙂