Wspieraj nas – przekaż 1,5% podatku

Przekazując 1,5% podatku na rzecz Fundacji Rozwiń Skrzydła pomagasz nam:

  • podnosić świadomość i prowadzić tych, którzy są pierwszymi modelami zachowań dziecka – tj. rodziców i nauczycieli;
  • naprawiać to, co w rodzinie i szkole zepsute oraz wzmacniać to, co stanowi jej wartość i filar;
  • promować tradycyjne wartości oraz wychowanie oparte na rozumnej miłości;
  • stwarzać dzieciom i młodzieży warunki do rozwoju zainteresowań, talentów oraz osobowości zgodnie z wewnętrznym potencjałem.
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.