Anna Malec

Z wykształcenia, pasji i misji jestem pedagogiem (moją rolą jest prowadzić, kierować, uczyć), psychoprofilaktykiem (moją rolą jest przewidywać, zapobiegać) i terapeutą (moją rolą jest leczyć). W 2008 roku założyłam Fundację Rozwiń Skrzydła po to, by móc móc więcej. Wierzę, że każdy człowiek ma w sobie dobro – wystarczy je odszukać i umiejętnie wspierać wzrost. Od 20 lat pracuję jako wychowawca grup dziecięcych i młodzieżowych, od 13 lat prowadzę warsztaty, szkolenia, konsultacje, spotkania mentorskie, superwizje pedagogiczne dla rodziców i wychowawców, zespołów w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. W swojej pracy integruję umiejętności z zakresu zarządzania, coachingu, szkół terapeutycznych. Nieustannie się uczę, by lepiej kochać i rozumieć siebie oraz świat. Serce i rozum porządkuję w lesie i/lub spacerując z psem nocą późną. Kocham swoją pracę. Wierzę w Boga. Jestem żoną i mamą.

W Fundacji Rozwiń Skrzydła pracuję jako:

  • superwizor i mentor procesów wychowawczych (półkolonie, kolonie, program Głowa do Góry)
  • koordynator pracy Zespołu Wychowawców FRS
  • pisarz listów do rodziców i wychowawców
  • mentor programowy (animacje i projekty edukacyjne)
  • trener warsztatów wzmacniających umiejętności wychowawcze dla rodziców i wychowawców
  • pedagog

kontakt: a.malec@rozwinskrzydla.org

Można mnie spotkać także po sąsiedzku, w Pracowni Dobrej Relacji, gdzie prowadzę indywidualne spotkania mentorskie oraz spotkania dla grup.