Głowa do Góry

Rodzicu,
szukasz dla swojego Dziecka wsparcia w nauce oraz radzeniu sobie z trudnościami? Najlepiej z takim nauczycielem, który pomoże zrozumieć materiał i indywidualnie potraktuje Twoje Dziecko? Chcesz zareagować w porę? Chcesz wiedzieć, jakie mocne strony ma Twoje Dziecko, a nad czym warto pracować? Chcesz wesprzeć w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty? Twoje Dziecko potrzebuje terapii logopedycznej?

Program Głowa do Góry odpowiada na te potrzeby. Stworzony i realizowany przez doświadczonych pedagogów obejmuje:

  • pomoc w nauce z całego zakresu podstawy programowej dla szkół podstawowych oraz terapię logopedyczną;
  • pomoc w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty oraz w wyborze szkoły średniej;
  • psychowsparcie: wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, odnajdywanie mocnych stron, praca na talentach, wzmacnianie poczucia własnej wartości i sprawczości;
  • współpracę z Rodzicami (konsultacje, spotkania monitorujące, mentoring procesu).

Od sezonu 2023/2024 program prowadzony jest przed EDUTIM – Anna Malec.

Szczegółowe informacje o ofercie znaleźć można poniżej:

Program Głowa do Góry realizowany jest przy współpracy komplementarnych ze sobą form prawnych. Fundacja Rozwiń Skrzydła umożliwia korzystanie z oferty Programu, w miarę dostępności źródeł finansowania, w formie nieodpłatnej lub częściowo odpłatnej w ramach statutowej działalności pożytku publicznego. EDUTIM realizuje założenia for profit, zaś część zysku z działań przeznacza na działalność statutową Fundacji Rozwiń Skrzydła. Takie połączenie daje możliwość korzystania z dobrodziejstw Programu dzieciom i młodzieży bez względu na sytuację finansową rodziny.

Zadzwoń do FRS i zapytaj o możliwości dofinansowania: 690 798 935, 81 448 00 57.


KWESTIONARIUSZ O DOFINANSOWANIE