Lato w mieście

Fundacja Rozwiń Skrzydła zaprasza dzieci w wieku 5-12 lat
na półkolonie letnie „Półkolonie z Fundacją Rozwiń Skrzydła Wakacje 2021”

W programie:
·  gry i zabawy tematyczne o różnych krajach:
turnus 1: Mongolia, Rosja, Wenezuela, Serbia, Tajlandia
turnus 2: Rumunia, Południowa Afryka (dawniej RPA), Szwajcaria, Arabia Saudyjska, Holandia
turnus 3: Wietnam, Czechy, Nowa Zelandia, Norwegia, Turcja
·  warsztaty plastyczne,
·  spotkania z Gośćmi, treningi z klubami sportowymi (z zachowaniem wzmożonych zasad bezpieczeństwa),
·  gry i zabawy świetlicowe, gry sportowe na sali gimnastycznej i świeżym powietrzu,
·  pokazy filmów,
·  3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek).

Terminy:
I turnus: 28.06-02.07.2021 r. w godzinach 7.00 – 17.00
II turnus: 5-9.07.2021 r. w godzinach 7.00 – 17.00
III turnus: 12-16.07.2021 r. w godzinach 7.00-17.00

Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie, przy ul. Rycerskiej 9

Terminarz zapisów:
od 14.06.2021 od godziny 8.00

wyłącznie pod adresem mailowym: spotkania@rozwinskrzydla.org, podając w treści: imię i nazwisko dziecka, obecnie kończoną klasę, rok urodzenia, turnus, imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy Rodzica/Opiekuna, a także informację, że dziecko mieszka i/lub uczy się w Lublinie.
W jednym mailu Rodzic/Opiekun prawny może zapisać swoje dziecko/dzieci na wybrany turnus/turnusy wypoczynku. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za udział dziecka w turnusie półkolonii: 350 zł

Wpłaty należy dokonać w dniu otrzymania informacji o przyjęciu dziecka na listę uczestników na konto: 37 2030 0045 1110 0000 0226 8560 (BGŻ BNP PARIBAS) z podaniem terminu półkolonii, imienia i nazwiska dziecka lub gotówką w biurze Organizatora przy al. Piłsudskiego 16 w Lublinie. Warunkiem uczestnictwa będzie terminowa wpłata oraz dostarczenie do biura Organizatora przy al. Piłsudskiego 16 w Lublinie najpóźniej do środy poprzedzającej turnus dokumentów: karta zgłoszeniowa, regulamin półkolonii, informacja dodatkowa, deklaracja RODO, a w pierwszym dniu turnusu oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją „Regulaminu Półkolonii z Fundacją Rozwiń Skrzydła Wakacje 2021”

KLIKNIJ TU I PRZECZYTAJ WIĘCEJ INFORMACJI O NASZYCH PÓŁKOLONIACH 🙂

Zadanie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży
realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin