Kolonie 2024

25 lipca-3 sierpnia 2024

Nasze kolonie to przede wszystkim tworzenie możliwości dla dobrych relacji.
Po to, żeby wyciągnąć z Czasu to, co najlepsze.

Cele i ważności:

 • doświadczanie współpracy grupowej opartej na dobrej relacji Dziecko-Dziecko oraz Dziecko-Wychowawca,
 • aktywny, atrakcyjny, dobrze zaopiekowany wypoczynek nad jeziorem Necko (Suwalszczyzna),
 • wzmacnianie takich wartości, jak: szacunek, sprawczość, uważność, otwartość, celowość, odpowiedzialność, współdziałanie, twórczość, kreatywność,
 • kształtowanie kompetencji w zakresie komunikacji, zarzadzania emocjami i uczuciami, świadomego budowania wizerunku, podejmowania decyzji i planowania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, podejmowania ról grupowych (w tym przywódczych), rozwiązywania problemów i wyzwań,
 • aktywność sportowa dostosowana do wieku, talentów, możliwości i „lubienia”,
 • prowadzenie do wiedzy z zakresu geografii, historii poprzez atrakcyjne wycieczki i spacery,
 • dobry czas razem.

Termin: 25.07-03.08.2024

Miejsce: Pensjonat „U Marianny", ul. Wycieczkowa 5, Augustów, www.umarianny.oit.pl

Wiek uczestników: 7-15 lat (szkoła podstawowa/podgrupy wiekowe)

Cena: 3550 zł/osoba
* cena zawiera przejazd do i z kolonii
* – 50 zł za każde kolonie z nami w latach poprzednich

Rodzice/Opiekunowie, wyposażcie Dziecko w dowód osobisty lub paszport.

Co będzie się działo na koloniach?

 • kąpiele w jeziorze, gry i zabawy na brzegu (czyli leżing, plażing, smażing i kąping)
 • koloturnieje (dobra zabawa inspirowana znanymi teleturniejami w naszej wersji, ze współpracą i śmiechem w roli głównej)
 • sport (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton, gry zespołowe, tenis stołowy)
 • twórczość i kreatywność (prace plastyczne oparte na tworzeniu, np. na poprzednich koloniach szyliśmy Ducha Jury, malowaliśmy kubki, koszulki, robiliśmy kamień z napisem love, biżuterię decoupage) spacery przygód pełne (zawsze po coś i ku refleksji, czasami w dzień, czasami w nocy, czasami w słońce, a czasami w deszcz)
 • wycieczki (co najmniej dwie, czasami całodniowe, a czasami pół), w zależności od pogody i atrakcji bliższej i dalszej okolicy, w grupach wiekowych i według zainteresowań,
 • gry i zabawy, integracyjnymi zwane made in FRS,
 • książki na dobranoc (grupy młodsze i… starsze, gdy trudno zasnąć, a już czas 😊)
 • sklepik kulkowy
 • poduchowy wieczór filmowy,
 • dużo (ulubionych) gier planszowowych.

Ważne jest dla mnie, by:

 • zapewnić wysokiej jakości warunki zakwaterowania i wyżywienia,
 • zarządzać pracą Zespołu Wychowawców, ukierunkowanych całą mocą na uważne wychowanie, czyli dostrzeganie, wydobywanie i wzmacnianie tego, co w Dziecku (indywidualnie i w grupie) dobre,
 • zbudować indywidualny kontakt z Rodzicami/Opiekunami, ukierunkowany na współpracę (bardzo, bardzo zapraszam Rodziców/Opiekunów dzieci, które wyjeżdżają z nami po raz pierwszy na konsultację przed wyjazdem),
 • mieć wiedzę o wszelkich, zwyczajnych i/lub specjalnych potrzebach Dziecka (informacje dodatkowe),
 • być obecną i dostępną dla Dzieci i Kadry, 24 godz./h,
 • prowadzić proces grupowy w sposób maksymalnie efektywny (co znaczy, że podczas kolonii Dzieci mogą przeżywać i wyrażać wszystkie emocje (obok radości – złość, lęk i tęsknotę),
 • tworzyć dobrą zabawę i dobrą relację, którą buduję na wartościach pedagogicznych takich jak: autonomia i granice, wolność i odpowiedzialność, uważność i obserwacja, współpraca i dialog, rozwój i zmiana, zarządzanie emocjami, czasem i celem, decyzje i konsekwencje, opis i retrospekcja, duma i radość.
 • działać zgodnie z prawem, dlatego kolonie podlegają zgłoszeniu jako wypoczynek dzieci i młodzieży do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej, co sprawia, że podlegamy nadzorowi lokalnego Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz sanepidu.

Czego zatem nie będzie:

 • anonimowości
 • bylejakości
 • nadmiaru wolnego czasu 😊 (po pierwsze – będzie biegł szybko, po drugie – czas to wartość)
 • nadmiaru elektroniki (przeważnie potrzeby zaspokaja jedna godzina dziennie)
 • alkoholu i używek (bezwzględny zakaz bez względu na wiek i funkcję)
 • wolności rozumianej jako spełnianie własnego „chcę” bez uwzględnienia potrzeb Drugiego i tego, co Dobre,
 • ślubów i chrztów kolonijnych oraz innych praktyk animacyjnych dotykających godności człowieka oraz systemu wartości, u którego fundamentu leży wzajemny szacunek,
 • akceptacji dla wyśmiewania, poniżania, przezywania, osądzania, porównywania, wulgaryzmów, przemocy.

Zapisy: 

Krok 1
Zapis wstępny + wpłata zaliczki w wysokości min. 500 zł
(imię i nazwisko Dziecka, kontakt do Rodziców/Opiekunów prawnych), telefonicznie: 81 44 80 057, 690 798 935, mailowo: spotkania@rozwinskrzydla.org, ważny 48 godzin od zapisu, wygasa samoczynnie, jeśli zaliczka nie wpłynie gotówką lub przelewem na nr konta: 37 2030 0045 1110 0000 0226 8560 (BNP Paribas). Wpłata zaliczki oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się z polityką prywatności. Zapisy wstępne prowadzone są do wyczerpania miejsc.

Krok 2
Do końca maja 2024: Rodzic/Opiekun prawny dostarcza Organizatorowi osobiście/pocztą tradycyjną/kurierem dokumentację (karta uczestnika wypoczynku, informacje dodatkowe, Regulamin) oraz dokonuje pozostałej części opłaty za wyjazd.

UWAGA: w przypadku zapisu po 12 czerwca istnieje możliwość indywidualnego ustalenia czasu na dokonanie płatności – zapraszamy do kontaktu 🙂

Krok 3
Do 30go czerwca 2024: Rodzic/Opiekun prawny otrzymuje na podany adres e-mail Informator Kolonijny, a w nim wszystkie praktyczne informacje pozwalające przygotować siebie i Dziecko na wyjazd kolonijny, w tym godzinę i miejsce zbiórki.

Zapraszam 😊
Anna Malec


Kolonie dla dzieci i młodzieży organizuję od 2016 roku. Z wykształcenia, pasji i misji jestem pedagogiem, wychowawcą, psychoprofilaktykiem i psychoterapeutą. W 2008 roku powołałam do istnienia Fundację Rozwiń Skrzydła, w 2021 utworzyłam Pracownię Dobrej Relacji, a od 2023 roku rozwijam projekt EDUTIM. Wierzę, że człowiek ma w sobie dobro – potrzeba je odszukać i umiejętnie wspierać wzrost. Od 21 lat pracuję jako wychowawca grup dziecięcych i młodzieżowych, od 14 lat prowadzę warsztaty, szkolenia, spotkania terapeutyczne, superwizje pedagogiczne dla rodziców i wychowawców, zespołów w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Pracuję w autorskiej koncepcji mentoringu terapeutycznego, gdzie integruję wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, coachingu, metodologii szkół psychoterapeutycznych. Nieustannie się uczę, by lepiej kochać i rozumieć siebie oraz świat. Serce i rozum porządkuję w lesie i/lub spacerując z psem nocą późną. Kocham swoją pracę. Wierzę w Boga. Jestem żoną i mamą.